Om AAP-Rådet

AAP rådet er en uavhengig interesseorganisasjon for alle som går på Arbeidsavklaringspenger (AAP), de som tidligere har mottatt AAP, de som forvalter AAP-ordningen og for bedrifter som ansetter mennesker som mottar AAP. Med ansetter menes både midlertidig – som ledd i AAP-ordningen og fast ansettelse som ledd i formålet med AAP-ordningen.

AAP rådets formål er å skape et er inkluderende arbeidsliv, i praksis.

AAP-rådet er grunnlagt av AAPere og skal hovedsakelig drives av AAPere. Det stilles ellers ingen krav til mottakelse av trygdeytelser for å være en aktiv medlem av organisasjonen.

Formell informasjon om organisasjonen finner du hos Brønnøysundregistrene.

Ansvarlig for innholdet på denne nettsiden er Siri Klemetsaune.

Forøvrig:

AAP-rådet`s twiterkonto fyllte 1 år den 8. April. Det ble markert med en gratulasjon…

gratulerer

fra godeste NAVoslo!:)