Udokumenterte påstander om mennesker utenfor arbeidslivet

Det hevdes av minister etter minister at “folk skal stå opp om mårran”. Hvor det deretter utledes en påstand om at unge mennesker (og menn spesielt), helst vil ligge på sofaen og late seg hele dagen. (VG)

Selv om denne påstanden brukes som påskudd til å innføre nye tiltak, har arbeidsdepartementet aldri kommet med noen dokumentasjon på at dette er tilfellet.

unemp

Man hører også stadig at “det skal lønne seg å jobbe”.

Når det gjelder Arbeidsavklaringspenger (AAP) er tilfellet motsatt. Unge mennesker som prøver seg (og får erfaring!) opplever at det faktisk slettes ikke lønner seg å jobbe. Man får altså akkurat det samme utbetalt dersom man anstrenger seg og VIL NOE, som dersom man ikke gjør det. Samtidig som utgiftene øker noe dersom man er del av arbeidslivet enn om man sitter hjemme.

Her kan man LETT endre incentivene uten at det koster mye hverken økonomisk eller administrativt.

FORSLAG: Gradert økt AAP-utbetaling etter hvor mange % arbeidspraksiss man har.  For eksempel, dersom man står i en 100% stilling , får man utbetalt 2000 kr ekstra i måneden. 50% får utbetalt 1000 kr mer i måneden. Dette er praktisk talt symbolske summer. Men for de som mottar AAP, kan det være den lille ekstra motivasjonen som trengs for å “stå på”.

Dersom ministeren ikke kan vurdere og få på plass en slik ordning, foreslås at han slutter slenge rundt seg med begreper som “det skal lønne seg å jobbe”.