Om oss

AAP rådet er en interesseorganisasjon for folk som mottar arbeidsavklaringspenger og for bedrifter som ansetter dem.