Økning i vold og trusler mot NAV-ansatte

I lys av den dramatiske økningen i trusler og vold mot ansatte i NAV er det betimelig å spørre seg hva som muligens an være årsak til denne utviklingen.

Vi har derfor laget en liten spørreundersøkelse som kanskje kan bringe oss neremere en løsning på problemet.

Resultatene følger under:

Spørsmål 1:

sporsmal1a

Kommentarer:

 • Ble sykere av NAV, måtte holde meg unna.
 • Nær slektning som må forholde seg til NAV
 • Jeg hverken tørr eller orker å forholde meg til NAV

Spørsmål 2:

sporsmal2

Kommentarer:

 • Svarer på vegne av et fortvilet menneske
 • Systemet er lite fleksibelt.

Spørsmål 3:

 sporsmal3a

Kommentarer:

 • En bedriftskultur som bygger på respektløshet overfor kundene.
 • arrogante ansatte som ikke kan egne regler
 • Regelrytteri uten skjønn
 • Kombinasjon
 • NAV-ansatte har for dårlig kompetanse, rett og slett
 • Firkantet system, for lite opplæring av NAV-ansatte
 • Generelt vanskeligere økonomi for fattige pga høye lønninger ellers i samfunnet
 • ustabil blir man av nav
 • vet ikke
 • Økt rapportering
 • All hets og negativ kritikk av NAV gjør det “legitimt “å true NAV ansatte. De forvalter kun ett regelverk. Det har blitt ett kravstort samfunn. Når “alle” har det så bra, er det ikke lett å leve på sosialen.
 • Større avstand mellom bruker og den som tar beslutningene (forvaltningen)

 

*Vi presiserer at vi her kun har gjengitt det folk har svart i undersøkelsen.