Kronerulling : Klarer vi samle inn 761 kroner iløpet av 5 dager?

I fjor bidro vår o’store mentor Johan H. Andresen med noen slanter til opprettelse av nettisden vår aapradet.org

Klarer vi stå på egene ben i år?

For å gjøre det trenger vi samle inn 761 kroner.

nav_hjelpere1aap

Gi ditt lille eller store bidrag til AAP-rådets kontonr: 1503 31 19647 (Mottaker: AAP-Rådet. Adresse: Margit Hansens Gate 5E, 0190 Oslo)

Vi kommer med fortløpende oppdatering pådenne siden over hvor mye  som kommer inn og hvor mange som bidrar.

Let the kronerulling begin!:)