Om AAP rådet Archive

  • AAP rådet er en uavhengig interesseorganisasjon for alle som går på Arbeidsavklaringspenger (AAP), de som tidligere har mottatt AAP, de som forvalter AAP-ordningen og for bedrifter som ansetter mennesker som […]

    Om AAP-Rådet

    AAP rådet er en uavhengig interesseorganisasjon for alle som går på Arbeidsavklaringspenger (AAP), de som tidligere har mottatt AAP, de som forvalter AAP-ordningen og for bedrifter som ansetter mennesker som […]

    Continue Reading...