Aktive AAP-mottakere mest fornøyd med oppfølgingen

Endelig er det kommet en relativt vitenskapelig rapport som tar for seg ordningen Arbeidsavklaringspenger.

Hovedtrekkene viser seg, ikke overraskende, at det er de mest aktive og resurssterke brukerne er det som er mest fornøyd med oppfølgingen fra NAV.

Det påpekes at det også er vanskelig å få arbeidsgivere med på laget.

Her trenger vi nok flere god historier og mindre risiko og byråkrati for arbeidsgiver. Se forøvrig Steinar J. Olsen’s blog for nærmere presisering.

Det er også verdt å merke seg statsministerens første nyttårstale:

1557506_10153713246190624_425949615_n

Hele rapporten om arbeidsavklaring kan lastes ned her: Sluttrapport Unge funksjonshemmede og arbeidsavklaring, NTNU Samforsk 2013